M. Johansen svarer:

Maren Johansen Om forfatteren
Artikkel

Utgangspunktet for å skrive artikkelen var en konkret henvendelse fra en lege som hadde erfart at pasienter som fikk mageproblemer ved acetylsalisylsyrebehandling, fikk medisineringen endret til klopidogrel uten at tillegg av protonpumpehemmer var forsøkt. Vårt formål var derfor å belyse at dette kanskje ikke er det gunstigste alternativet for pasienten.

Det er riktig at ved å bruke 20 mg x 2 istedenfor 40 mg x 1 esomeprazol vil kombinasjonen acetylsalisylsyre og esomeprazol bli dyrere enn klopidogrel. Det er imidlertid vist at det ikke er nødvendig å dele dosen (1). Johnsson og medarbeidere konkluderer med at det ikke er noen fordeler knyttet til å bruke 20 mg x 2 fremfor 40 mg x 1. Det er også usikkert om 40 mg esomeprazol er nødvendig (2). I Lai og medarbeideres studie der acetylsalisylsyre 100 mg + esomprazol 20 mg ble sammenliknet med klopidogrel 75 mg hos pasienter med tidligere acetylsalisylsyreindusert magesår var resultatet etter 52 uker at ni pasienter i klopidogrelgruppen hadde fått gjentatt gastrointestinal blødning mot ingen i acetylsalisylsyre + esomeprazolgruppen.

For å få refusjon for esomeprazol og andre protonpumpehemmere må behandlingen være instituert av spesialist. Dette ble ikke nevnt i artikkelen, men antas å være kjent blant forskrivere. Jeg vil også presisere at artikkelen ikke anbefaler en spesiell protonpumpehemmer.

Øyvind Arnesen & Jon Sigurd Riis ønsker en vurdering av samtidig behandling med klopidogrel og esomeprazol. Det er det ikke plass til her. Det kan imidlertid nevnes at en kontrollert klinisk studie på 129 pasienter med endoskopiske funn viste at klopidogrel kombinert med omeprazol ikke var bedre enn acetylsalisylsyre kombinert med omeprazol (3).

Anbefalte artikler