Maren Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maren Johansen

Maren Johansen
04.01.2007
Utgangspunktet for å skrive artikkelen var en konkret henvendelse fra en lege som hadde erfart at pasienter som fikk mageproblemer ved acetylsalisylsyrebehandling, fikk medisineringen endret til...
Maren Johansen
02.11.2006
Acetylsalisylsyre (ASA) brukes profylaktisk ved fare for trombose, for eksempel ved transitoriske iskemiske attakker (TIA) og som sekundær profylakse etter hjerteinfarkt, ved ustabil angina pectoris...
Taran Søberg, Bjørn Hofstad, Leiv Sandvik, Maren Johansen, Idar Lygren
03.06.2010
Hematemese og melena er vanlige årsaker til akuttinnleggelse i sykehus. Peptisk ulcus i ventrikkel eller duodenum er ofte blødningskilden og påvises hos 40 – 50 % av pasientene. I tillegg påvises...