Standardverk om fordøyelsessykdommer

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

M, Feldman

LS, Friedman

LJ., Brandt

Sleisenger and Fortran’s Gastrointestinal and liver disease

Pathophysiology, diagnosis, management. 2 bd. 8. utg. 2 889 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2006. Pris USD 399

ISBN 1-4160-3245-2

Sleisenger’s har i mange år vært et standardoppslagsverk for gastroenterologer verden over. Det foreligger nå en ny utgave av dette omfattende verket, som kommer i to bind, med til sammen nesten 4 000 sider. I tillegg får kjøperen tilgang til en nettside der den elektroniske versjonen kan lastes ned og/eller leses direkte på nettet.

De 125 kapitlene er sammenfattet i 11 forskjellige seksjoner. Mens sju seksjoner omhandler de forskjellige organsystemene, er fire seksjoner viet til mer generelle temaer innen gastroenterologi og hepatologi. En seksjon omhandler biologi av gastrointestinaltractus og lever, en er om kliniske funn og symptomer samt undersøkelsesteknikker, en om ernæring og en om psykososiale faktorer. Innholdet kompletteres av mange gode og fargerike illustrasjoner. Man finner både informative tabeller over aktuelle studieresultater som minner om oversiktsartikler, skjematiske tegninger, figurer og tallrike endoskopiske bilder.

Nesten 200 forfattere har bidratt til de forskjellige kapitlene. De aller fleste av disse er amerikanere, og dette merkes ved at amerikansk litteratur dominerer på referanselistene. Et eksempel er kapitlet om kolorektale polypper og screening for kolorektal kreft som er mer preget av amerikanske retningslinjer enn av kunnskapsbaserte data som er tilgjenglig fra europeiske studier. Dette er en klar ulempe.

Boken er relativt dyr, også i forhold til andre bøker i samme klasse, og det vil kanskje avskrekke noen fra å kjøpe Sleisenger’s. Den er ikke egnet for å få raskt overblikk over faget, da den er meget utførlig og detaljrik. Men alt i alt er boken imidlertid fortsatt å anbefale som oppslagsverk for leger som jobber innen gastroenterologi og hepatologi.

Anbefalte artikler