Praktisk alderspsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  JP, Wattis

  S., Curran

  Practical psychiatry of old age

  276 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 30

  ISBN 1-85775-796-3

  Alderspsykiatri er et relativt nytt fagfelt som har hatt en betydelig vekst de siste 20 årene. Denne utviklingen skyldes bl.a. demografiske forandringer og nye medikamenter for behandling av demens og utfordrende atferd. Dette har ikke bare hjulpet pasientene, det har også ført til at faget blir tatt mer seriøst. Nye begreper som «vaskulær depresjon» og «mild kognitiv svikt» har ført sammen høykompetent bildediagnostikk av hjernen og kliniske observasjoner av stemning, tenkning, atferd og psykososial erfaring. Internasjonale faglige organisasjoner og nasjonale kompetansesentre legger vekt på utvikling av tjenester, opplæring og forskning. Antakelig har denne spesialiteten aldri stått så sterkt som nå.

  Den samlede kunnskap i fagfeltet er nedfelt i denne boken, som nå er kommet i fjerde utgave. Forfatterne er klinikere som vektlegger praktiske tilnærminger og er rause med bruk av kliniske vignetter. De legger vekt på kunnskapsbasert viten og behandler de viktigste psykiske lidelser i alderdommen, slik de er beskrevet i ICD-10. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming, og forfatterne bidrar med viktig innsikt i etiske dilemmaer og sosialetiske verdier.

  Vi får en god beskrivelse av biologisk og psykologisk aldring, det livslange utviklingsperspektiv og eksistensielle utfordringer. Det er lagt vekt på det som er spesielt for den alderspsykiatriske undersøkelse og observasjon. Relasjonen mellom fysisk og mental helse og planlegging og levering av tjenester beskrives. Det henvises til sentrale Internett-sider og skjemaer for utvikling av tjenester for eldre, utarbeidet av WHO og World Psychiatric Association. Kapitlene kan leses hver for seg. Emnene er behandlet så innlæringsvennlig som det er mulig å gjøre det, og boken er godt skrevet og lettlest. Det er lagt vekt på nødvendigheten av tverrfaglighet.

  Forfatterne omtaler ikke fenomener som mild kognitiv svikt (MCI) og vaskulær depresjon. Jeg savner også opplysninger om de siste nyvinninger innen demensbehandling og de senere års anbefalinger om begrenset bruk av atypiske antipsykotiske midler hos personer med demens.

  Kunnskap om alderspsykiatri er etterspurt av praktiserende leger. Eldre som lider psykisk kan ofte få det bedre etter enkle intervensjoner. Til tross for noen små mangler kan denne boken være til nytte for allmennleger, psykiatere, psykologer, medisinstudenter, sykepleiere og ansatte i primærhelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media