Pedagogisk, multidisiplinær og visjonær bok om pancreaskreft

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

DD, Von Hoff

DB, Evans

R., Hruban

Pancreatic cancer

832 s, tab, ill. London: Jones and Barlett, 2005. Pris GBP 140

ISBN 0-7 637-2178-6

Kreft i bukspyttkjertelen er fortsatt en av kreftsykdommene med høyest dødelighet. De siste årene har imidlertid nye metoder, prinsipper og teknikker gjort det mulig å kartlegge denne sykdommen og dens forstadier på nye og bedre måter. Dette har stort sett gått parallelt med utviklingen i molekylærbiologiske teknikker, bedre bildediagnostikk og økt morfologisk forståelse av neoplastiske vevsendringer. Sykdommens kompleksitet krever en multidisiplinær tilnærming – ikke minst for å fremme forskning og sykdomsforståelse. Det er dette man med denne boken ønsker å sette en standard for. Den henvender seg til alle biomedisinske grupper involvert i og interessert i pancreaskreft – og både molekylærbiologer, patologer, kirurger, radiologer og onkologer vil ha stor nytte av den.

Mer enn 115 forfattere, hovedsakelig fra ledende miljøer USA, har i 54 kapitler gjort rede for pancreaskreft. Hoveddelen omhandler svulster i eksokrine pancreas, fortrinnsvis adenokarsinomer. Kreftutvikling beskrives fra molekylærnivå til cellesignalveier, dessuten dekkes epidemiologi, diagnostiske verktøy, kurative og palliative kirurgiske aspekter samt medisinsk onkologisk behandling og palliasjon ved metastatisk sykdom. Flere av temaene etterfølges av inviterte ekspertkommentarer, spennende innblikk fra en annen synsvinkel. I en noe mindre omfangsrik del nevnes de hyppigste av de sjeldne endokrine svulster og syndromer, mens andre periampulære og cystiske svulster omtales i fem egne kapitler. Flere kapitler er skrevet for ikke-eksperter på en tilgjengelig måte, slik som det om bruk av musemodeller i kreftforskningen. Flere banebrytende og eksperimentelle områder innen genetikk, proteomikk og vaksiner omtales på en forståelig måte.

Kapitlene er i det store og hele velskrevne og lettleste, og det er oppdaterte referanser frem til 2004. Noen grad av overlapping forekommer, uten at dette forstyrrer inntrykket av et velredigert verk. Pancreatic cancer er trykt på solid papir og innbundet, og siden den er rikelig forsynt med fremragende pedagogiske figurer i farger, er den en fornøyelse å lese – verdt sin pris. Den multidisiplinære oppbygningen gjør den verdifull for alle lagspillere som ønsker å lære mer om pancreaskreft. Kanskje, men bare kanskje, sier forfatterne, vil denne boken være en hjelp i arbeidet med å finne en kur mot pancreaskreft. Forhåpentligvis vil den vekke interessen og nysgjerrigheten hos en ny, ung doktor – det siste har forfatterne allerede lyktes med!

Anbefalte artikler