Oppdatert svensk lærebok i urologi

Steinar Johan Karlsen Om forfatteren
Artikkel

J-E, Damber

R, Peeker

Urologi

534 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 631

ISBN 91-44-0287 4-1

Faget urologi omfatter tradisjonelt tilstander i urinveiene og de mannlige genitalia. Det er godartede og ondartede svulster, steindanning, betennelser, medfødte misdannelser, skader og funksjonsforstyrrelser. Funksjonsforstyrrelsene kan gi vannlatingsbesvær av alle grader og typer eller føre til impotens og ufrivillig barnløshet.

I løpet av de siste decennier har det funnet sted en eksplosiv kunnskapsøkning og en teknologisk utvikling som i stor grad har fjernet faget fra tradisjonell generell kirurgi. Flere av de eldre behandlingsmetodene med åpen kirurgi er erstattet av ikke-invasive og miniinvasive og farmakologiske alternativer. Dette innebærer at fra å være en ren kirurgisk grenspesialitet har faget utviklet seg til en spesialitet med totalansvar for det urologiske sykdomspanoramaet, og man har bruk for et stort spektrum av kunnskaper i tillegg til kirurgisk teknikk og erfaring. Nødvendig kunnskapsnivå omfatter forhold som spenner fra basal fysiologi, farmakologi, endokrinologi, nevrologi, gynekologi og psykologi til omfattende rekonstruktiv kirurgi, kreftkirurgi, mikrokirurgi og endoskopisk kirurgi, inkludert laparoskopisk teknikk. En stor grad av subspesialisering har av den grunn tvunget seg frem, og det er umulig for den enkelte spesialist å beherske alle aspekter av faget på et høyt kvalitetsnivå.

Alle leger trenger oppdatert basalkunnskap om hele det urologiske sykdomspanoramaet. Denne boken gir nettopp dette. Urologi innledes med grunnleggende presentasjoner av anatomi, fysiologi og ulike diagnostiske modaliteter ved mistenkt urologisk sykdom. Så følger kapitler som omhandler flere store urologiske folkesykdommer, som godartet prostataforstørrelse, nyrestein, inkontinens og infeksjoner i urinveiene. Mannens kjønnsspesifikke sykdommer, som erektil dysfunksjon, infertilitet og funksjonell hypogonadisme, beskrives også. Kreft i urinveiene har fått bred omtale, og prostatakreft, mannens hyppigste kreftsykdom, har en sentral plass. Boken har en delikat layout og inneholder rikelig med fine, enkle og informative illustrasjoner.

Målgruppen er leger under utdanning innen urologi, kirurgi, gynekologi og allmennmedisin, og dette kan også være god referanselitteratur for studenter. Forfatterne er velrenommerte svenske urologer, og boken gir et meget godt innblikk i hvordan moderne urologi praktiseres i Sverige og i resten av Norden. Man har på en kortfattet og meget systematisk måte klart å sammenfatte den nødvendige oppdaterte kunnskap som dekker fagområdet. Her har man lyktes i å lage et svensk standardverk om faget urologi som dekker målgruppens behov.

Anbefalte artikler