Steinar Johan Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Johan Karlsen

Steinar Johan Karlsen
18.01.2007
J-E, Damber R, Peeker Urologi 534 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 631 ISBN 91-44-0287 4-1 Faget urologi omfatter tradisjonelt tilstander i urinveiene og de mannlige genitalia...