Møter med det kulturelt fremmede

Eli Berg Om forfatteren
Artikkel

J-I., Nergård

Den levende erfaring

En studie i samisk kunnskapstradisjon. 269 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2006. Pris NOK 348

ISBN 82-02-25665-8

Mer enn 15 års feltarbeid i samiske samfunn i Finnmark ligger til grunn for dette omfattende arbeidet som er en tilnærming til den samiske kunnskapstradisjonen. Leseren føres inn i en fortellertradisjon vevet uløselig sammen med et dagligliv som er så levende beskrevet at det kjennes i kroppen underveis i lesingen.

Tidlig i boken beskriver forfatteren et år i reindriften, – korte beretninger om dyr og arealer, om tradisjonens bærekraftige samspill med naturen gjennom kulturen i vid forstand. Det handler om dyrekjøpte erfaringer, om en kollektiv visdom nedfelt i fortellinger som til dels er sakraliserte.

Vi får også detaljerte kunnskaper om hvordan norske lover og regler gjennom lang tid har grepet forstyrrende inn i de finstemte balansegangene i en sårbar natur og en sterk kultur. Etableringen av nasjonale grenser i nordområdene, inngrep i siidaens struktur og funksjon, internatskoler for barna og forbud mot samisk språk og andre kulturelle uttrykk kan vanskelig forstås og forsvares i vårt land – og dette fant sted langt opp mot vår tid. Forfatteren presenterer det lite ærefulle kapitlet i vår historie på en nøktern og saklig måte.

Han tar videre leseren med inn i diskusjoner av kulturfaglige, dybdepsykologiske og kunnskapsteoretiske forhold som er knyttet til den samiske kunnskapstradisjonen. Spesielt tematiserer han det samiske åndelige universet i lys av dybdepsykologien etter Freud og Jung. Men som han selv kommenterer: «en fortolkningsstrategi jeg er blitt stadig mer usikker på».

Boken lanseres som en lærebok for en rekke fagområder. Personlig vil jeg mene at enhver yrkesutøver som har kontakt med mennesker med røtter i samisk tradisjon og tenkning, vil kunne ha stor glede av den. Og innslag av vår samiske befolkning finnes jo over hele landet.

Jeg vil dessuten hevde at fremstillingen åpner for en dypere forståelse av hvilken plass narrativene har for ethvert menneske. Våre liv er en eneste lang fortelling, noe som i høy grad også gjelder for mennesker som kommer til Norge fra helt andre himmelstrøk. Jens-Ivar Nergårds bok er aktuell også i så måte.

Anbefalte artikler