Hvordan lese en vitenskapelig artikkel

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

T., Greenhalgh

How to read a paper

The basics of evidence-based medicine. 229 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2006. Pris USD 35

ISBN 1-4051-3976-5

Er det plass for kunnskapsbasert medisin i en travel, klinisk hverdag? Hvordan kan vitenskapelige artikler hjelpe meg til å behandle pasienter bedre? Hvilken type studie omhandler artikkelen egentlig? Hva betyr den, og hvem gjelder den for? Kan jeg stole på denne P-verdien? Hva er et konfidensintervall? Denne boken hjelper deg å finne svarene på disse og andre spørsmål om medisinskvitenskapelige artikler. Den ble utgitt første gang i 1997 og foreligger nå i tredje utgave. Etterspørselen gjennom snart ti år gjenspeiler aktualiteten – den tredje utgaven er både oppdatert, lettlest og i et hendig format

Det forutsettes ingen forkunnskaper i metode og statistikk, og leseren veiledes pedagogisk gjennom 13 kapitler inn i hva som egentlig skal til for å kunne lese og forstå en artikkel – hvordan forstå artikler som omhandler medikamentstudier, evaluering av diagnostiske tester, som forteller deg hva du skal gjøre (retningslinjer), som evaluerer hva en intervensjon eller utredning koster, og som oppsummerer resultater (systematiske oversiktsartikler og metaanalyser). Kapitler som enkelt forklarer studiedesign, metode og kvalitetsvurdering er tatt med, samt et kapittel om statistikk «for dem som ikke er statistikere». Nytt i denne utgaven er omtale av kvalitative studier og studier som er basert på spørreskjema.

Gode og oppdaterte henvisninger til utvidet selvstudie foreligger i alle kapitlene. Formidlingen er basert på klinisk praksis – forfatteren er selv allmennpraktiserende lege. Boken egner seg imidlertid godt for alle som befatter seg med lesing av vitenskapelige artikler – fra medisinstudenter og unge forskere til etablerte klinikere og akademikere – her er noe for de fleste. Spesielt nyttig er tabeller og vedlegg som oppsummerer de viktige punktene, og spørsmålene en bør stille (og finne svar på) for å vurdere en artikkels kvalitet og budskap. Henvisning til flere nyttige nettadresser og søkemotorer foreligger i de fleste kapitlene.

Boken oppleves som verdifull, overkommelig, lettlest og aktuell. Den er ikke ment å konkurrere med de store, tunge oppslagsverkene innen kunnskapsbasert medisin. Like fullt gjør den praktiske og didaktiske tilnærmingen den til et nyttig arbeidsverktøy og et fristende repetisjonsmedium som er godt å ha for hånden. Den anbefales sterkt og er vel verdt sine knappe tre hundrelapper.

Anbefalte artikler