Morten Harboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Harboe

Morten Harboe
26.06.2008
R, Isaksen R., Jonsson Immunologisk forskning i Bergen Broegelmanns Forskningslaboratorium 1957 – 2007. 182 s, ill. Bergen: Broegelmanns legat, 2007. Gratis ISBN 978-82-7128-434-3 Historien om...
Morten Harboe
19.10.2006
I dag er tuberkulose et av verdens største helseproblemer, og globalt sett har sykdommens epidemiologi endret seg dramatisk de siste tiår. Hva sier nyere forskning oss om tuberkulosens epidemiologi i...
Morten Harboe
07.09.2006
Sudbø-saken reiser sentrale spørsmål om ansvar og ansvarsfordeling i medisinsk forskning. Det grunnleggende etiske ansvaret for en studie ligger hos førsteforfatteren. Dette er et personlig ansvar,...
Morten Harboe
14.12.2006
Nydal, Rune Solberg, Berge Juks, uredelighet og god forskning 100 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006. Pris NOK 150 ISBN 82-519-2140-6 Sudbø-saken var utgangspunktet for et seminar...
Morten Harboe
10.01.2001
Artikkelen er basert på 25th Kellersberger memorial lecture The contribution of immunology to tuberculosis control, Addis Abeba, Etiopia, 26.5. 2000 Tuberkulose er et av verdens største...
Morten Harboe
10.11.2000
Lepra er en alvorlig sykdom, og mange av pasientene er livsvarig funksjonshemmet pga. nerveskade. Organisasjoner som hadde arbeidet med lepra i Afrika i mange år, opplevde at det var vanskelig å få...