Fornyande pedagogikk – faglege utfordringar

Steinar Hunskår Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2559

I anmeldelsen av boken Det friske og det syke mennesket i Tidsskriftet nr. 19/2006 s. 2559, 2. spalte, skulle navnet på illustratøren vært: Kari C. Toverud.

Anbefalte artikler