Nye funn om hukommelse og læring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Synaptisk langtidspotensering i hippocampus er nøkkelen til hukommelse og læring.

  Synaptisk langtidspotensering (LTP) i hippocampus er det mest sannsynlige substratet i hjernen for hukommelse og læring. Det pågår en intens forskning på mekanismer og sammenheng. En amerikansk forskergruppe har nå gitt viktige bidrag (1).

  – Å finne ut om synaptisk langtidspotensering skjer naturlig under læring er vanskelig, fordi man ikke vet hvor det eventuelt opptrer. Forskerne omgikk dette nålen-i-høystakken-problemet ved å benytte flere elektroder som de spredte utover i CA1 i hippocampus hos rotter, forklarer professor May-Britt Moser ved Senter for hukommelsesbiologi i Trondheim.

  – Læring førte til umiddelbar og langvarig styrking av de synaptiske forbindelsene som liknet mye på synaptisk langtidspotensering. Funnene styrker ideen om at synaptisk langtidspotensering foregår naturlig når vi lærer, og at hukommelse lagres ved LTP-liknende synaptiske forandringer, sier Moser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media