Ny kunnskap om fosterets sirkulasjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mot slutten av svangerskapet blir en stor del av fosterkroppens blod resirkulert. Dette gjør det trolig mer sårbart for hypoksi.

Intrauterin veksthemming er en viktig årsak til perinatal sykelighet. Foto © Science Photo Library/GV-Press

Intrauterin veksthemming er et vanlig klinisk problem i svangerskapsomsorgen. Nå har en norsk forskergruppe ved Seksjon for fostermedisin ved Haukeland Universitetssjukehus gjort nye funn som kan kaste lys over dette problemet.

Ved hjelp av dopplermålinger vises det at fosteret vanligvis pumper bare en tredel av sitt kombinerte hjerteminuttvolum til morkaken. I de siste ukene av svangerskapet er dette nede i en femdel. Det innebærer at blod i stor grad resirkuleres innen fosterkroppen, særlig på slutten av svangerskapet. Dette gjør sannsynligvis fosteret mer sårbart for hypoksiperioder.

– Ved morkakesvikt, slik den ses ved intrauterin veksthemming, blir denne effekten mer uttalt, dvs. det blir mindre blod til morkaken og mer resirkulering i fosterkroppen, og på et tidligere tidspunkt. Det mest ekstreme finnes når pulsen i navlearterien mister diastolisk blodstrøm eller den blir reversert, sier professor Torvid Kiserud, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

– Med dette er ny viktig basal informasjon om sirkulasjonen hos humane fostre kommet på plass, også når det gjelder alvorlig morkakesvikt, sier Kiserud.

Anbefalte artikler