Genmodifiserte lymfocytter med effekt på metastaser

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Immunterapi med genetisk modifiserte lymfocytter ga klinisk regresjon av metastatisk melanom.

Genmodifiserte T-celler angriper melanomceller. Illustrasjon Ludvig Munthe

Immunterapi ved hjelp av tumorreaktive T-celler har vært ansett som en lovende form for behandling av aggressive krefttyper, men få pasienter er blitt kurert. Nå har forskere utviklet immunterapien videre ved å modifisere normale lymfocytter genetisk, slik at de er i stand til å gjenkjenne og angripe melanomceller (1).

Lymfocytter fra perifert blod til 17 pasienter med progressivt metastatisk melanom ble transdusert med gener for T-cellereseptor spesifikk for et melanomantigen. For flertallet av pasientene førte reinfusjon av disse tumorreaktive cellene til et høyt nivå av cellene i sirkulasjon i minst to måneder. To pasienter opplevde klinisk regresjon av sykdommen.

– Fremgangsmåten kan være effektiv også ved andre kreftformer, som tykktarms- og prostatakreft, sier postdoktor Ludvig Munthe ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. – Prinsippet er å transdusere lymfocyttene med gener for T-cellereseptor som gjenkjenner tumorspesifikke antigener. Fordelen er at man slipper å lete etter tumorinfiltrerende lymfocytter, som ikke finnes i alle kreftsvulster, ved å gjøre normale lymfocytter tumorreaktive.

Metoden har imidlertid også noen svakheter. Det må lages en kur for hver enkelt HLA-type. I det omtalte arbeidet benyttes kun pasienter med vevstype HLA-A2. Dermed er dette foreløpig en smal behandlingsstrategi. I tillegg er graden av T-celleaktivering og mobilisering av CD4-positive hjelpeceller en utfordring som på sikt må løses for at metoden kan få en bredere anvendelse, sier Munthe.

Anbefalte artikler