()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kan tusenårsmålene nås?

  Kan tusenårsmålene nås?

  Tusenårsmålene fire og fem sier at innen 2015 skal barnedødeligheten reduseres med to tredeler og mødredødeligheten med tre firedeler i forhold til 1990. Ifølge Human Development Report 2005 (1) ser det ut til at disse målene ikke kan nås. Målet for barnedødelighet innebærer en årlig reduksjon på 4,3 %, men for perioden 1990 – 2002 var reduksjonen langt mindre enn halvparten av dette. For mødredødelighet synes ikke situasjonen å være bedre, i alle fall ikke i Afrika sør for Sahara.

  Hva er årsaken til denne langsomme fremgangen? Det har lenge vært en vanlig oppfatning at mange helseproblemer i fattige land kan løses gjennom spesielle «vertikale programmer». Slike programmer kan gi målbare resultater på enkeltområder etter forholdsvis kort tid, men har ofte vist seg ikke å være bærekraftige på lengre sikt. Flere av programmene for tusenårsmålene synes likevel å satse på slike prosjekter. Mangelfull koordinering og lite helhetstenking i internasjonale organisasjoner og giverland har ført til at helsetjenesten i mange fattige land etter hvert består av mange vertikale programmer som tapper den vanlige helsetjenesten for helsearbeidere og ressurser.

  Organisasjoner og giverland må satse mer ressurser på å utvikle og kvalitetssikre et «horisontalt» helsesystem. Dette er mer komplisert enn når innsatsen begrenses til et enkelt område. Giverne må akseptere at det kan ta lengre tid før effekten kan måles. I mange fattige land er helsetjenesten i forfall pga. mangel på langsiktig og forutsigbar støtte. Sammen med økende fattigdom er dette en hovedgrunn til at tusenårsmålene for barne- og mødrehelse vanskelig kan nås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media