Overtidsgravide bør følges opp bedre

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Risiko for komplikasjoner ved fødsel øker etter 41. svangerskapsuke. Ultralydundersøkelsen i andre trimester gjør det mulig å definere risikogrupper.

En forskjell mellom termin beregnet etter siste menstruasjon og termin beregnet med ultralyd bør føre til en intensivert oppfølging av den gravide, konkluderer Jakob Nakling i avhandlingen Results and consequenses of routine ultrasound screening in pregnancy. A geographic based population study. Arbeidet er basert på rutinemessig ultralydundersøkelse i andre trimester og oppfølging av over 19 000 gravide i perioden 1989 – 99.

– Det kan være grunn til mistanke om tidlig veksthemning dersom fosteret er mindre enn ventet ved denne ultralydundersøkelsen og det i tillegg er mer enn 14 dagers forskjell mellom de to terminberegningene, sier Nakling.

Det kan være stor biologisk variasjon mellom dato for siste menstruasjon og tidspunkt for når graviditeten oppstår. Termin beregnet etter ultralyd gir et mye sikrere utgangspunkt for svangerskapsovervåking.

– Svangerskap som fortsetter etter uke 43 gir betydelig økt risiko for komplikasjoner ved fødsel og perinatal død. Risikoen øker allerede fra uke 41. Dette må få følger for svangerskapsovervåkingen, sier han.

Nakling disputerte for dr.med.-graden 14.9. 2006. Arbeidet er utført ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital.

Anbefalte artikler