Ny kunnskap om Parkinsons sykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Tidlig debut av Parkinsons sykdom gir langsom sykdomsutvikling, pasienter med vedvarende skjelvinger blir ikke demente, og røyking bremser ikke sykdomsutviklingen.

Guido Alves. Foto Finn Stokke, Stavanger universitetssjukehus

Dette viser Guido Alves i sin avhandling Clinical disease progression in Parkinson’s disease. Han har fulgt 233 pasienter over en periode på åtte år og studert utviklingen av symptomer.

Sykdommen rammer sentralnervesystemet, og skyldes mangel på dopamin. Den gir skjelvinger, treghet, stivhet og endret kroppsholdning hos pasientene, og mange pasienter lider av utmattelse, apati, depresjoner og demens. Årsaken er ukjent, og sykdommen kan ikke kureres.

– Både livsstilsfaktorer og genetiske faktorer er undersøkt. Man har lurt på om røyking kan bremse sykdomsprosessen i hjernen siden det er færre røykere blant personer med Parkinsons sykdom enn blant tilsvarende friske. Vi fant ingen forskjell i sykdomsutvikling hos røykere og ikke-røykere i vår pasientgruppe, sier Alves.

50 % av pasientene som utviklet gang- og balanseproblemer ble demente innen fire år, men pasienter med vedvarende skjelvinger ble ikke demente. Alderen ved sykdomsdebut har stor betydning for utviklingen av motoriske symptomer.

– Vi ser at sykdommen utvikler seg langsommere desto tidligere den oppstår. Dette kan tyde på at arvelige faktorer bidrar positivt hos dem som får sykdommen i ung alder, avslutter han.

Arbeidet er utført ved Stavanger universitetssjukehus. Alves disputerte for Ph.D.-graden 6.10. 2006.


Dopamin: Signalstoff som produseres naturlig i kroppen. I hjernen fungerer dopamin som nevrotransmitter og aktiverer dopaminreseptorer. Dopamin er også et nevrohormon som frigjøres fra hypothalamus.

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler