Leger er også uenige

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Myten om at norske leger alltid har stått samlet, nærmest som en sammensvergelse, mot statens forsøk på å styre helsetjenesten, stemmer ikke helt med virkeligheten.

Maren Skaset. Foto privat

Legene har sjelden kjempet mot staten som en helt enhetlig gruppe etter 1945, og uenigheten innen legefellesskapet er dessuten blitt sterkere de siste årene. Det er noe av konklusjonen til lege og statsviter Maren Skaset i hennes avhandling I gode og onde dager… De norske legene og staten 1945 – 2000.

– Konklusjonen er ikke så overraskende. Det ville vært skremmende om alle leger var enige om alt, for det ville bety at de ikke tenkte selv. Legene har alltid hatt egne og ulike meninger, men endringer i helsepolitikken og i helsetjenesten har bidratt til at uenigheten gradvis er blitt sterkere, mener Skaset.

I analysen har hun funnet at forholdet både legene imellom og mellom legene og staten har endret seg betydelig i perioden 1945 – 2000. Frem til slutten av 1970-tallet hadde legene stor kollektiv og individuell autonomi, noe som ga betydelig innflytelse både på rammebetingelser for, og innholdet i, klinisk praksis. Fra begynnelsen av 1980-årene frem mot slutten av 1990-årene mistet legene gradvis den kollektive autonomien, men beholdt mye av sin individuelle kliniske frihet.

– Fra slutten av 1990-tallet utfordres også legenes kliniske frihet. Både myndigheter og sykehusledelse, som ikke lenger kun består av leger, vil nå ha større kontroll over innholdet i klinisk praksis, sier Skaset.

Hun disputerte for graden dr.med. 19.9. 2006.


Overtidige svangerskap: Svangerskap som fortsetter etter svangerskapsvarighet 294 dager. Dette tilsvarer 14 dager over termin beregnet ved hjelp av ultralyd. Svangerskapsalder er tiden fra første dag i siste normale menstruasjonsperiode målt i hele uker. Man øker f.eks. fra 32 til 33 uker først etter 32 uker + seks dager.

Perinatal død: Dødfødsel etter svangerskapsalder 22 uker (154 dager) eller neonatal død inntil sju dager etter fødsel.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 2913

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler