Klare anbefalinger ved korsbåndsskader

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Å sy sammen et avrevet korsbånd er ikke en god løsning. Ei heller å erstatte det med et syntetisk korsbånd.

Det mener overlege Jon Olav Drogset ved St. Olavs Hospital. Han disputerte for doktorgraden i medisin 13.10. 2006 med avhandlingen Resultater etter kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader. I fem studier har han sett på resultatene etter ulike operasjoner for fremre korsbåndsskader, og han er ikke i tvil om hvilken metode han vil anbefale.

– Særlig på lang sikt blir resultatene dårligere dersom man bare syr sammen igjen det avrevne korsbåndet. En langt bedre løsning er å sette inn et helt nytt korsbånd. Men dette bør være en biologisk reservedel fra pasienten, ikke et syntetisk korsbånd, sier han.

Som biologisk reservedel brukes gjerne en sene fra kneet. Denne festes til lårbein og leggbein med enten metallskruer eller biologisk oppløsbare skruer.

– Pasientene, som ofte er unge kvinner, foretrekker gjerne de oppløsbare skruene. Disse forsvinner i kroppen og kan være en fordel ved en eventuell reoperasjon, sier Drogset.

Metallskruer gjør det dessuten vanskelig å gjøre MR-undersøkelse i ettertid. Samtidig viser det seg at oppløsbare skruer gir hyppigere betennelser, hvilesmerter og smerter under fysisk aktivitet. Pasientene med slike skruer har også et lavere aktivitetsnivå etter operasjonen.

– Vi tviler på om fordelene ved de oppløsbare skruene oppveier ulempene, men det er vanskelig å konkludere noe bastant, sier Drogset.

Anbefalte artikler