()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som menig leser av det ellers så utmerkede Tidsskriftet ble jeg bekymret over et par annonser i nr. 20/2006. Bekymring nr. 1 ble utløst av Viagra-annonsen (side 2634) med teksten «Harder erections. Make it happen.». Dette handler ikke om forsvarlig legemiddelbruk. Annonsen synes å oppfordre leger til å foreskrive mer sex i grenselandet mellom det heftige og det voldelige. Eller kanskje over grensen til det voldelige – bamsen på bildet har bokstavelig talt mistet hodet. Jeg tviler for så vidt ikke på at det finnes aktuelle brukergrupper – kanskje kan dopede kroppsbyggere realisere sitt fulle potens(ial)? Men slik bruk av Viagra, dersom sildenafil faktisk virker som bildet lover, bør neppe være et anliggende for den norske helsetjeneste. Jeg sendte en e-post til Pfizer Norge og sa hva jeg syntes om deres fremstøt, men jeg vil også be Tidsskriftet vurdere saken.

  Jakttrofeet som henger litt undrende på snei høyt over den seksuelle slagmarken i den omtalte Viagra-annonsen, bringer meg til bekymring nr. 2, som er annonsen for kurset «Topics on infectious diseases and travel medicin» (uten e) på side 2718 i samme nummer. Kurset annonseres under tittelen «Her er kurset alle må på!». Utover det står det ikke noe om det faglige innholdet. Godkjenningen for flere spesialiteter tilsier at standarden er god. Annonsen fokuserer imidlertid ikke på det, men på: «For jegere med eget våpen 24 000 kroner + 5 000 kroner for jaktpakke bestående av 1x Impala, 1x Warthog og 1x Blesbock eller jakt etter trofeliste. se Kwalata sin internettside. Øvrig meget interessant socialt program.»

  Konklusjon: Disse to annonsene gir hver for seg en dårlig signaleffekt. Om man legger dem side ved side, blir summen latterlig, pinlig, uhyggelig eller tragisk, avhengig av øynene som ser. Jeg vil helst ikke bli assosiert med en profesjon der jakttrofeer henger høyere enn fag.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media