Legen er sin egen placeboeffekt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thompson, W. Grant

  The placebo effect and health

  Combining science and compassionate care. 350 s, tab, ill. Amherst: Prometheus Books, 2005. Pris USD 18

  ISBN 1-59102-275-4

  Til tross for ufattelige fremskritt blir det stadig flere bekymrede og utilfredse leger og pasienter i alle land. Dette er det underliggende temaet i denne boken.

   Forfatteren er pensjonert professor i gastroenterologi ved Universitetet i Ottawa, og han har spesielt interessert seg for funksjonelle tarmlidelser. Han har ledet kontrollerte kliniske undersøkelser av disse lidelsene og har skrevet flere bøker om dem.

  I denne boken tar han for seg placeboeffekten i hele sin bredde. Boken har tre deler. Første del gjør rede for placeboeffekten og dens historie, grunnlag, mekanisme og betydning. I et eget kapittel diskuterer han det motsatte – noceboeffekten. Det er alltid tre elementer i et behandlingsforløp. Det første er effekten av behandlingen, det andre er sykdommens naturlige forløp, og det tredje er placeboeffekten. Det er både viktig og vanskelig å sortere dem fra hverandre, både i forskningen og i klinisk praksis. Annen del drøfter betydningen av placeboeffekten i forskning og klinisk arbeid, og det er egne kapitler om effekten i kirurgi, alternativ medisin og psykoterapi. Det store poenget er at placeboeffekten er en del av all behandling, og den aller viktigste faktoren er legens holdninger, væremåte og relasjon til pasienten. Målet for den gode legen er å styrke sin egen placeboeffekt, og det må skje ved en kombinasjon av faglige kunnskaper og menneskelige egenskaper. Det fins bløffmakere med stor placeboeffekt, og forfatteren siterer Bernhard Shaw i The doctor’s dilemma som sier om en slik person: «Even broken bones, it is said, have been known to unite at the sound of his voice» (1).

  Den tredje delen er tragisk lesing. Her følger forfatteren utviklingen av medisinen i sin egen tid (som faller sammen med min). Han beskriver den fantastiske fremgangen etter annen verdenskrig. Men fra slutten av 1970-årene begynte ting å forandre seg. Han beskriver forandringen under overskriften «Strangers in the consulting room», og disse fremmede er administratorer, økonomer, jurister, konsulenter, journalister og mange flere. De har ført med seg byråkrati, effektivisering, omorganisering, komiteer, dokumentasjon og fremfor alt penger. Alt dette har skadet, kanskje ødelagt, lege-pasient-forholdet og legens placeboeffekt. Derfor har han satt den store drømmen som undertittel på boken: «Combining science and compassionate care».

  Forfatteren skriver godt, dokumenterer grundig (37 sider med noter), og referansene dekker den nyeste litteraturen. Sakregister gjør det lett å finne tilbake.

  Jeg har lest boken som en sammenfatning av en klok leges samlede livserfaring fra klinisk praksis og forskning. Jeg tror at mange leger bør lese og reflektere over den. Anmelderen av boken i The New England Journal of Medicine starter med denne setningen: «These are discouraging times for physicians and their patients» (2). Det er på tide, både for legene og for Legeforeningen, å se denne utviklingen i øynene og gjenskape legens placeboeffekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media