Kortfattet om molekylær kreftutvikling

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Kiaris, Hippokratis

Understanding carcinogenesis

An introduction to the molecular basis of cancer. 177 s, ill. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. Pris GBP 45

ISBN 3-527-31486-5

Dette er ment å være en konsis, oppdatert innføring i kreftutviklingens molekylærbiologi. Forfatteren søker et publikum som allerede har litt forhåndskunnskap om temaet (studenter, leger og forskere), men som likevel ikke er eksperter.

Boken er en overkommelig utfordring. Den er for stor for frakkelommen, men lett å plukke ned fra bokhyllen. Innbindingen er fin, papiret av god kvalitet. De 20 kapitlene spenner over forventede temaer som onkogener, epigenetikk, telomerase, angiogenese og tumor-stroma-interaksjoner. Kapitlene er delt inn i fem hovedseksjoner – fra generelle aspekter (cellesyklus, apoptose, metastasemekanismer) til mer spesifikke (stamceller, hormoner og viral onkogenese), med en avsluttende del hvor kunnskapen knyttes sammen i felles forståelse. Forfatteren tar ikke for seg metoder og konkrete laboratorieteteknikker, men prøver å gi innsikt i basale molekylære prinsipper i kreftutviklingen. I hvert kapittel er det henvist til 4 – 6 relativt nye referanser – hovedsakelig oversiktsartikler fra viktige tidsskrifter. Det er flere svart-hvitt-figurer, men noen steder er de didaktisk tunge å forstå. Farger hadde gitt økt lesbarhet, men sikkert også økt pris. Skrifttypen er enkel og lite variert og gir boken et noe ufortjent «billig» utseende.

Innholdet er i hovedsak lettlest, og således tjener dette som en introduksjon i kreftens molekylærbiologi. Med kun én forfatter unngås unødvendig overlapping, og det er samme stil og tone gjennom det hele. Studenter, forskere, klinikere og andre med en interesse og behov for basiskunnskap innen molekylærbiologi vil ha nytte av denne boken. For dem som ikke leter etter tunge, detaljerte molekylærebiologiske læreverk, men trenger en god, lettlest og rimelig innføring i molekyler og kreftutvikling, kan Understanding carcinogenesis være et greit valg.

Anbefalte artikler