Generell akuttkirurgi – en kortfattet lettvekter

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Mehta, Sam

Hindmarsh, Andrew

Rees, Leila

Handbook of general surgical emergencies

266 s, tab, ill. Oxford: Radcliffe, 2006. Pris USD 40

ISDN 1-85775-7 46-7

Dette er ment å være en rask og tilgjengelig oversikt over kirurgiske akuttilstander, hovedsakelig tiltenkt medisinstudenter og klinikere som arbeider i akuttmottak. Den er i lommeformat og trykt i gråtoner på solid papir. Enkelte tabeller og illustrasjoner, sistnevnte hovedsakelig grafiske, er spredt i teksten. Kapitlene er korte og omhandler generelle prinsipper for alt fra smertebehandling og pasientopptak til sepsis og sjokk med støtte av vitalfunksjoner.

I innledningskapitlet tar man opp vanlig høflighet og god kommunikasjon mellom kolleger i akuttmottak (sykepleiere innbefattet) og hvordan man omgås små barn. Det gis råd om hvordan man skal formidle vanskelig informasjon, noe som dessverre sjelden omtales i lærebøker. Hovedkapitlene omtaler fortløpende akutte aspekter ved temaene traume, hernie, mamma, abdomen, anorektalområdet, kar og urologiske problemstillinger, samt barnekirurgi. Kapitlene er ikke inndelt etter samme struktur, og varierer når det gjelder inklusjon av delene forekomst, patogenese, symptomer, diagnostikk, differensialdiagnoser og behandling. Forfatterne mener å ha gjort litteratursøk for kliniske retningslinjer gitt i hvert kapittel, men de fleste synes å være basert på rapporter utført av britiske fagforeninger. Teksten er ispedd flere fotnoter – disse varierer mellom å være rene litteraturreferanser, forfatternes kommentarer og tilleggsinformasjon til teksten, noe som gjør fremstillingen uryddig. Referansene kunne med fordel vært plassert på slutten av hvert tema/kapittel og fotnotene inkorporert i teksten – det ville gitt en mer flytende fremstilling.

Siden dette skal være en kort oversikt, er innholdet preget av enkle setninger, «handlelister» og knapp informasjon. Forfatterne ønsker ikke å gjøre en full utgreiing om hver enkelt tilstand, men å bibringe leseren det klinisk mest nødvendige i en kort sammenfatning. Denne leseren synes det finnes bedre generelle lærebøker i kirurgi enn denne, selv om ikke alle disse er i lommeformat. Boken kan anbefales studenter som en grei innføring i tematikken eller til rask repetisjon før eksamen. For andre må den være en lettvekter.

Anbefalte artikler