En litt annerledes ABC

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Kersley, Susan E.

ABC of change for doctors

114 s. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 15

ISBN 1-85775-762-9

«To everyone who wants their life to be different.» Så langt vel og bra, tenkte jeg etter å ha åpnet denne boken på dedikasjonssiden. Det følgende, «It’s as easy as ABC to change your life!», gjorde meg mer betenkt, på bakgrunn av egen erfaring med psykoterapi, både på benken selv og som terapeut. Kjapp psykologisk kosmetikk, tenkte jeg.

Etter å ha lest boken vil jeg likevel anbefale denne befriende lettleste ABC-boken. Spesielt for travle og slitne leger som strever med å gjøre endringer i arbeidslivet sitt, til tross for at legeutdanningen åpner for atskillige karrieremuligheter.

Bokens tittel henspeiler på at hvert kapittel tar for seg bokstavene i det engelske alfabetet fra A til Z, og spiller på 7 – 8 uthevede ord under den aktuelle bokstaven. For eksempel omhandler første kapittel ordene: Accept, achiveable, action, ambition, anger, answer, assertive, assumptions.

Her er mange aktive verb og enkle forslag til positive løsninger på gjenkjennelige negative tanker og holdninger. Det letter formidling til målgruppen at forfatteren selv er lege. Hun har erfaring med kurs for leger i det å ta vare på seg selv og har også skrevet i BMJ Career Focus (lenken finnes nederst på innholdsfortegnelsen i BMJs elektroniske utgave).

Travle og utslitte leger tar seg neppe tid til tyngre og omfattende bøker om personlig utvikling. Denne er annerledes og kan skummes igjennom i løpet av kort tid ved å fokusere på ordene som er uthevet. Mye går på å senke terskelen for aktivt å endre på ting i livet man er misfornøyd med, og slik svarer innholdet til tittelen.

Boken inneholder elementer av kognitiv restrukturering, slik man benytter seg av i kognitiv terapi. Vi vet dette kan være virksomt hos personer med høy grad av selvkritikk og nevrotisisme, og dette er trekk som ikke er uvanlig blant leger. Et siste kapittel – «Why an ABC of change for doctors?»– kan med fordel leses også som et forord.

Svakheter? Boken vektlegger hovedsakelig individuelle faktorer med hensyn til legers trivsel. Vi vet at også organisatoriske faktorer, slike som styres av politikere og helseforetak, også er av betydning for arbeidstrivsel. Boken er mer egnet for slitne og trette leger enn for dem som virkelig er deprimerte. Også for leger som opplever relasjonelle problemer, for eksempel samarbeidsproblemer eller samlivsvansker, er nok psykoterapi mer virksomt enn å lese denne boken.

Imidlertid, for dem som trenger motivasjon og oppmuntring til selv å gjøre endringer i retning av et mer balansert liv, er denne boken absolutt å anbefale. For meg ble den en bekreftelse på at man ikke alltid skal stole på førsteinntrykket.

Anbefalte artikler