Elementært om astma og eksem i arbeidslivet

Håkon Lasse Leira Om forfatteren
Artikkel

Olofsson, Christer

Dufva, Eva-Maria

Astma, allergi och eksem i arbetslivet

182 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 224

ISBN 91-44-04353-8

Denne boken er skrevet med tanke på leger i primær- og bedriftshelsetjenesten, men er for elementær og langdryg til å kunne anbefales for dem. Den omhandler situasjonen for arbeidstakere med astma og eksem i alminnelighet. Den er skrevet slik at det trengs lite medisinske forkunnskaper for å lese den med utbytte, og den kan sikkert være av interesse for andre i bedriftshelsetjenesten og personer med ansvar for helse og miljø i bedrifter. Redaktørene er henholdsvis allmennpraktiker og forsikringslege og «ombudsman» i Astma- och Allergiförbundet. Med seg har de fire overleger og professorer. De enkelte kapitlene er ikke signert.

Boken er delt i to, først 90 sider om de medisinske aspektene, herunder også forsikring og råd om yrkesvalg. Reglene for sykepenger, forsikring og yrkesskadeerstatning i Sverige er nokså forskjellige fra våre. Det er denne delen jeg tror leger vil ha liten nytte av. Det som står, er riktig nok (bortsett fra at asbest er blitt erstattet med arsenikk som årsak til lungekreft), men det blir for elementært og noen ganger for upresist («Astma, allergi och eksem är som regel diagnostisk klart avgränsbara sjukdomstilstånd.») og med mange gjentakelser. Hovedbudskapene er samlet i en rekke faktabokser. Etter min mening legges det for liten vekt på betydningen av å eliminere, eller i alle fall redusere, skadelig eksponering så langt som råd. Nyere internasjonale retningslinjer er klare på at personer med allergisk astma må bort fra utløsende eksponering for å forhindre kroniske plager (1, 2).

Den andre delen av boken finner jeg langt mer interessant. Der møter vi 12 reelle kasus med til dels ulik yrkesbakgrunn (baker, billakkerer, møbelsnekker, tannlege, tømrer, ekspeditør, barnepleier, frisør, sprøytelakkerer, resepsjonist) og får tilgang på anamnese, diagnostikk og behandling samt en arbeids- og forsikringsmedisinsk bedømmelse. Denne delen er instruktiv og morsom å lese, men altså ikke tilstrekkelig til at boken kan anbefales for leger.

Anbefalte artikler