Bred tilnærming til kvinnelig omskjæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Momoh, Comforth

  Female genital mutilation

  172 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2005. Pris GBP 20

  ISBN 1-85775-693-2

  Forfatteren henvender seg til ansatte innen helsesektoren, skole, banevern og politi. Boken er også relevant for personer som arbeider med flyktninger og asylsøkere og for forskere som er opptatt av temaet.

  Dette er en paperback på lettfattelig engelsk med til sammen 12 kapitler og ni forskjellige bidragsytere, blant andre Harry Gordon, Nahid Toubia og Adwoa Kwateng-Klutwise. Fire fargede glade, unge jenter er avbildet på forsiden, og det er spesielt påpekt at disse ikke er omskåret. Det er også fem sider med illustrasjoner fra somalisk folkeliv og kultur samt et kart over Afrika. Bakerst er det en liste med nyttige adresser og kontakter. Redaktørens hensikt er å spre informasjon om en tradisjonell praksis som kan virke brutal og meningsløs, men som er utført i beste hensikt for å sikre unge pikers fremtid.

  Vi får en fyldig beskrivelse av medisinske komplikasjoner etter kvinnelig omskjæring. Det er også gode råd for hvordan man skal lykkes i å bygge opp et godt helsetilbud til de berørte. Et kapittel tar for seg utfordringer i omsorgen for gravide flyktninger og asylsøkere, som kan ha spesielle psykologiske og fysiske plager etter krig og tortur. Vi får også en innføring i det somaliske samfunnets holdninger til kvinnelig omskjæring i en europeisk kontekst. Her settes søkelyset på forebygging. Styrking av kvinnenes posisjon løftes frem som en viktig forutsetning for endring. Vi får en god illustrasjon på hvordan unge kvinner og menn er fremtidige rollemodeller og representere viktige målgrupper i det forebyggende arbeidet.

  På grunn av den begrensede plassen som er avsatt til hvert enkelt tema blir formen til tider noe oppramsende. Selv om juridiske aspekter er behandlet i et eget kapittel, har juridiske problemstillinger en tendens til å dukke opp flere steder, slik at man sitter igjen med følelsen av å ha lest dette før.

  Totalt sett er dette en allsidig innføring i medisinske, psykososiale og juridiske aspekter ved kvinnelig omskjæring. Tidligere har man hovedsakelig rettet oppmerksomheten mot medisinske aspekter på den ene side og kulturelle på den annen. Den brede tilnærmingen gjør boken enestående i sitt slag. Dette er nyttig lesing for alle som har behov for mer kunnskap på dette kompliserte feltet. Hvis vi skaffer oss større forståelse, vil vi være bedre rustet til å ta de riktige skrittene i kurativt og forebyggende arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media