Terje P. Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje P. Hagen

Olaf Gjerløw Aasland, Terje P. Hagen, Pål E. Martinussen
06.09.2007
Sykehusreformen i 2002 innebar at staten tok over eier- og finansieringsansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene. Den utløsende årsaken til sykehusreformen var svak aktivitets- og kostnadskontroll...
Asbjørn Seim, Linda Løvaas, Terje P. Hagen
18.10.2007
I Norge ble private helseforsikringer tilgjengelige via norskregistrerte forsikringsselskaper fra slutten av 1990-årene. Tilbudet omfatter primært operasjons- eller behandlingsforsikringer. De...
Åge Danielsen, Terje P. Hagen, Rune J. Sørensen
14.05.2009
Sykehussektoren er i dårligere forfatning enn mange tror. Sykehusene drives med store underskudd, behandlingskøene vokser, vi har dårligere overlevelse for mange kreftsykdommer enn i sammenliknbare...
Terje P. Hagen
16.11.2006
Pedersen, Kjeld Møller Sundhedspolitik Beslutningsgrundlag, beslutningstagen og beslutninger i sundhetsvæsenet. 718 s, tab, ill. Odense M: Syddansk Universitetsforlag, 2005. Pris DKK 348 ISBN 87-7838...
Terje P. Hagen, Oddvar Kaarbøe
05.02.2004
Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke, diskuterer i Tidsskriftet nr. 22/2003 finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Bakkes utgangspunkt er at Legeforeningen i sin høringsuttalelse til...
Terje P. Hagen, Åsmund Reikvam
18.12.2003
Det er en glidende overgang mellom ustabil angina pectoris og hjerteinfarkt. Ved begge tilstander er blodforsyningen til hjertemuskulaturen redusert i kortere eller lengre perioder; det foreligger...
Terje P. Hagen, Åsmund Reikvam
06.11.2003
Antall utskrivninger med hoveddiagnosen hjerteinfarkt (ICD-9 410 og ICD-10 I21/I22) viste en nedadgående tendens i Norge i 1990-årene. Samtidig var det markerte aldersforskjeller, idet antall...
Åsmund Reikvam, Terje P. Hagen
04.03.2011
To understand the development in cardiovascular diseases it is useful to monitor the incidence of myocardial infarction. However, due to the lack of an adequate register of diseases in Norway, the...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Quality-based funding or pay-for-performance of the Norwegian hospital sector was introduced on 1 January 2014, meaning that a proportion of the budgets of the regional health authorities is made...
Terje P. Hagen, Kjartan Sarheim Anthun, Åsmund Reikvam
22.04.2010
Dødeligheten av hjerte- og karsykdom har kunnet følges nøye fordi vi i Norge har et godt fungerende dødsårsaksregister. Etter en sterk økning de første tiårene etter den annen verdenskrig nådde...
Åsmund Reikvam, Terje P. Hagen
04.03.2011
For å forstå sykdomsutviklingen på hjerte- og karområdet er det ønskelig å overvåke hjerteinfarktinsidensen. Men hjerteinfarktinsidensen har i Norge i alle år vært ukjent fordi et adekvat...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
03.05.2016
Takk til Jon Helgeland & Hanne Narbuvold for kommentarer som vi i hovedsak er enige i. Vi vil likevel legge til to momenter. Forfatterne gjør for det første et poeng av at en kun skal justere «...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Kvalitetsbasert finansiering i sykehussektoren i Norge ble iverksatt fra 1. januar 2014 og innebærer at en andel av de regionale helseforetakenes budsjetter gjøres avhengig av kvaliteten på...