Barnebok om multippel sklerose

Hanne F. Harbo Om forfatteren
Artikkel

Lazai, Stefanie

Pohl, Stephan

Benjamin

Min mamma er spesiell. 40 s, ill. Järfälla: Schering Nordiska, 2006. Pris 13 EUR

ISBN 91-631-9095-8

Dette er den andre boken for barn av foreldre med multippel sklerose (MS) som utgis på norsk med støtte fra legemiddelindustrien. I forordet angir dr. Steck, en sveitsisk barnepsykiater, at fortellingen skal gi oss kunnskap om barnas behov, hvilke utfordringer de står overfor og hvordan vi best kan hjelpe dem. Denne ambisiøse målsettingen forsøker man å nå gjennom å følge åtte år gamle Benjamin og hans nærmeste i en periode der mamma opplever en forverringsepisode av sykdommen. Det er Benjamins fortellerstemme vi møter, i et enkelt, men ikke barnslig språk. Et minimum av generell informasjon om multippel sklerose er flettet naturlig inn i historien. Det er store, fargerike, illustrative tegninger på hver side.

Boken passer best for førskolebarn og elever i barneskolen, og den er godt egnet for høytlesing i familien og som utgangspunkt for samtale. Den er tiltalende og enkel å lese både for store og små og har engasjerende og egnede illustrasjoner. Fortellingen er skrevet i en hyggelig tone, med vekt på en «pedagogisk korrekt» tilnærming, men kanskje skulle både voksne og barn i boken få lov til å vise noe mer fortvilelse når det røyner på. Benjamins historie blir likevel et eksempel på hvordan åpenhet rundt sykdommen kan gi trygghet og danne grunnlag for å mestre utfordringer knyttet til det å ha et familiemedlem med en potensielt alvorlig sykdom.

Anbefalte artikler