Hanne F. Harbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hanne F. Harbo (f. 1963)

er overlege og professor ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og er spesialist i nevrologi.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: h.f.harbo@medisin.uio.no

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Universitetet i Oslo

Artikler av Hanne F. Harbo
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media