Hanne F. Harbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne F. Harbo

Hanne F. Harbo, Sverre Mørk, Christian Vedeler, Kjell-Morten Myhr
06.09.2007
I disse dager etableres et register og en biobank for norske pasienter med multippel sklerose. Biobanken vil inneholde kliniske opplysninger og DNA, serum, spinalvæske og vev fra pasienter med...
Hanne F. Harbo
29.11.2006
Lazai, Stefanie Pohl, Stephan Benjamin Min mamma er spesiell. 40 s, ill. Järfälla: Schering Nordiska, 2006. Pris 13 EUR ISBN 91-631-9095-8 Dette er den andre boken for barn av foreldre med multippel...
Trygve Holmøy, Hanne F. Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius
06.05.2010
I en for øvrig utmerket artikkel om behandlingen av multippel sklerose (MS) skriver Kjell-Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for MS at natalizumab er annenlinjebehandling som kun er indisert...
Hanne F. Harbo, Åslaug R. Lorentzen, Benedicte A. Lie, Elisabeth Gulowsen Celius, Anne Spurkland
01.11.2011
Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som vanligvis debuterer hos unge voksne og gir opphav til varierende, men ofte alvorlige nevrologiske...