Kolera i antibiotikaens tid

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Azitromycin er mer effektivt enn ciprofloksacin ved behandling av kolera hos voksne.

  Hvert år dør titusenvis av mennesker av kolera forårsaket av Vibrio cholerae, som spres med vann og gir alvorlig diaré og dehydrering i løpet av kort tid. Riktig antibiotikabehandling reduserer varighet av og volum på diareen og følgelig også behovet for intravenøs væsketerapi og hospitalisering. Økende resistens mot gjeldende antibiotikaregimer gjør at man søker etter nye og effektive medikamenter til overkommelig pris.

  I en ny studie ble azitromycin sammenliknet med ciprofloksacin hos pasienter med alvorlig kolera i Bangladesh (1). Azitromycin har tidligere ikke vært brukt hos voksne med kolera, det er ciprofloksacin som er etablert behandling. 195 menn ble randomisert til engangsdose med enten azitromycin 1 g eller ciprofloksacin 1 g per os.

  Azitromycin ga bedre klinisk respons enn ciprofloksacin (73 % mot 27 %; absolutt differanse 46 %; 95 % KI 33 – 58 %) og bedre bakteriologisk respons (78 % mot 10 %; absolutt differanse 68 %; 95 % KI 56 – 77 %). Studien viser at azitromycin er mer effektivt enn ciprofloksacin til behandling av kolera, med økende resistens som en mulig forklaring.

  – Væskebehandling er viktigste tiltak ved kolera, men antibiotika kan være nyttig tilleggsbehandling for å redusere omfanget av sykdommen. Dette er særlig viktig i fattige deler av verden hvor tilgangen på intravenøse væsker og sykehussenger er begrenset, spesielt under epidemier, sier overlege Pål Aukrust ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Rikshospitalet.

  – Det er interessant at azitromycin kan være et behandlingsalternativ for kolera. Men økende bruk har allerede ført til multiresistente stammer av Vibrio cholerae i Bangladesh. Derfor er det nødvendig å utvikle nye, billige medikamenter, sier Aukrust.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media