Linn Landrø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hudsykdommer

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé, litteratursøk og utarbeidelse og revisjon av manus.

Linn Landrø er ph.d., spesialist i hud- og veneriske sykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Linn Landrø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media