Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vaksinering mot rotavirus i Usbekistan?

Alvorlig diaré forårsaket av rotavirus er en viktig årsak til høy dødelighet hos barn under fem år i fattige land. En kostnad-effekt-analyse som nylig er publisert i tidsskriftet Vaccine (1), viser en potensielt svært stor effekt av vaksinering mot rotavirus i Usbekistan.

Usbekistan har i dag høy vaksinedekning og en stabil helsetjeneste og er kvalifisert til å få støtte fra den globale alliansen for vaksiner og immunisering (GAVI). Medisinske, ikke-medisinske og indirekte kostnader for 84 barn før, under og etter sykehusinnleggelse pga. rotavirusinfeksjon ved to barnesykehus ble registrert ved å intervjue helsepersonell og barnas pårørende ved bruk av et standardisert spørreskjema. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall pga. rotavirusinfeksjon før og etter vaksinering ble beregnet på grunnlag av nasjonale registerdata, vaksineeffekt i tidligere studier (over 90 %) og dagens vaksinedekning (98 %).

Risiko for sykehusinnleggelse pga. rotavirusinfeksjon blant barn under fem år var 10 per 1 000 barn. Vaksinering ville gi en mulig reduksjon i antall sykehusinnleggelser og død som følge av rotavirusinfeksjon på 91 %. Dette ville gi en økonomisk besparelse på om lag 370 000 amerikanske dollar. Vaksinering mot rotavirus vil være kostnadseffektivt ved vaksinekostnader på 2 – 25 dollar per barn.

Analysene er basert på usikre data. Forfatterne påpeker at effekten av å introdusere en ny vaksine (vaccine effectiveness) er relatert til både generell dødelighet, vaksinepris og vaksineeffekt, og de anbefaler dessuten å ta med kostnader fra mindre sykehus og poliklinikker ved slike beregninger.

Anbefalte artikler