Må ta meningokokksykdom på alvor

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

– Personer med mistenkt meningokokksykdom bør legges inn i sykehus til behandling snarest. Pasientens familie og personer i nærmiljøet bør vaksineres.

Ved utbrudd bør antibiotikabehandling som utrydder halsbakterier vurderes, for å begrense videre smitte. Dette anbefaler lege Ingrid Smith ved Universitetet i Bergen i sin avhandling Meningococcal disease – clinical and epidemiological aspects.

Smith har i tre ulike studier undersøkt pasienter innlagt med meningokokksykdom ved Haukeland Universitetssjukehus. Hensikten med undersøkelsen var å finne risikofaktorer relatert til død, inkludert bakteriestamme, og å foreslå tiltak som kunne begrense dødeligheten.

– I den ene studien undersøkte vi hvordan vaksinasjon og bakterieutrydding hos bærerne påvirket forløpet i forbindelse med et utbrudd utenfor Bergen. Dødeligheten gikk ned i målgruppen, men steg i resten av befolkningen, sier hun.

I den andre studien ble forekomst av Fc-reseptorer sammenliknet hos friske og syke, uten at man fant noen forskjell. I den tredje studien, som inkluderte 293 pasienter over en periode på 18 år, var kort sykehistorie, alvorlig blodforgiftning uten meningitt, mange hudblødninger og lave blodplateverdier ved innleggelse assosiert med død. Dødeligheten varierte mellom 4 % og 17 % i første og annen niårsperiode. Dette synes å være assosiert med noen spesielt sinte bakteriestammer i siste niårsperiode.

Ingrid Smith disputerte for Ph.D.-graden 2.6. 2006.

Anbefalte artikler