Affektive lidelser og migrene

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Migrene kan være en ikke-psykiatrisk markør for bipolar II-lidelse.

Ketil J. Ødegaard. Foto Leif-Arne Markussen

Migrene, stemningslidelser og angstlidelser er vanlige tilstander i befolkningen. Både migrene, panikkangst og humørsvingninger kommer i form av anfall eller episoder. Antidepressive og stemningsstabiliserende medikamenter kan være effektive i behandlingen av både depresjoner og migrene. I avhandlingen A study of affective disorders and migraine co-morbidity presenterer Ketil J. Ødegaard ved Haukeland Universitetssjukehus en omfattende studie av migrenesymptomer hos 201 pasienter med affektive lidelser.

– Pasientene, som led av både depresjon og migrene, var kjennetegnet av en manisk-depressiv tilstand kalt bipolar II-lidelse, men viste også økt forekomst av affektivt temperament, irritabilitet og angstlidelser. Også pasienter med unipolar lidelse og migrene hadde slike symptomer. Dette kan være et tegn på at de egentlig har en bipolar lidelse, sier Ødegaard.

Datamaterialet fra HUNT II, hvor mer enn 40 000 deltakere har svart på spørsmål om angst og depresjon, ble brukt for å studere migrene med og uten aura i forhold til angst og depresjon i. Studien viste at migrene med aura er sterkere assosiert med depresjon enn migrene uten aura, men bare hos kvinner.

– Vi har ingen åpenbar forklaring på denne forskjellen mellom kjønnene, men det kan være relatert til hormonelle forskjeller, sier han.

Ødegaard disputerte for dr.med.-graden 2.6. 2006.


Affektive lidelser: Samlebetegnelse for depresjonssykdommer. Omfatter enkeltstående depresjoner, tilbakevendende depresjoner og bipolare lidelser.

Bipolar lidelse: Manisk-depressiv lidelse. Psykiatrisk diagnose som beskriver en type stemningslidelse hvor pasientene kan oppleve klinisk depresjon og/eller mani, hypomani og/eller blandede tilstander. Bipolar lidelse har diagnosekategoriene I og II. Ved bipolar lidelse type I har pasienten opplevd maniske episoder (klassisk manisk-depressiv lidelse), ved type II har pasienten bare vært hypoman (dvs. ikke psykotisk eller i behov av sykehusinnleggelse under maniene).

Unipolar lidelse: Klinisk depresjon. En tilstand med alvorlig nedstemthet, melankoli eller desperasjon som virker sterkt hemmende på personen.

HUNT II: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag II.

Aura: Persepsjonsforstyrrelse i forkant av migreneanfall. Kan for eksempel opptre som noe visuelt (sterkt lys, flimmer), auditivt (hører lyder eller stemmer) eller kroppslig (kvalme, nummenhet), og inntrer fra noen sekunder og opptil 60 minutter før migreneanfallet kommer.

Fc-reseptor: Reseptor på overflaten av hematopoetiske celler (hvite blodceller), som mastceller, makrofager og nøytrofiler. Reseptoren binder bakteriene til de hvite blodcellene, så de tas opp i cellene og blir drept.

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler