Løp og kjøp!

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Wulff, Henrik R.

Gøtzsche, Peter C.

Rationel klinik

Evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger. 5. utg. 304 s. tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 328

ISBN 87-628-0590-8

Denne boken kom ut første gang i 1973, med Henrik Wulff som eneforfatter, og fjerde utgave kom for ni år siden – da med Peter Gøtzsche som medforfatter. Den er oversatt til åtte språk og er utgitt på engelsk fire ganger, sist i 2000. I den aktuelle utgaven er det særlig avsnittet om placebo og det om metaanalyser som er forbedret. Det overordnede formålet er å sette leger og medisinstudenter inn i hvordan man fatter fornuftige beslutninger i praktisk klinisk arbeid, basert på kunnskap ervervet fra litteraturen. Grunnlaget for kliniske beslutninger, påliteligheten og relevansen av sykdomsdata og utfordringer knyttet til terminologi og klassifikasjon gjennomgås. Deretter omtales styrke og svakhet ved bruk av ukontrollert erfaring og det randomiserte forsøk. Et kapittel omhandler legevitenskapen som humanistisk disiplin, og det siste kapitlet er nærmest en minilærebok i kritisk lesing av vitenskapelige artikler.

Som forholdsvis fersk kliniker møtte jeg boken første gang midt i 1980-årene. Den var den gang som nå klar og lettlest, og jeg oppfattet den som den perfekte innføring i klinisk beslutningslære. Etter mange år i forskning er boken for meg i dag en god repetisjonsøvelse. Jeg spurte en yngre kollega som nettopp har begynt som stipendiat hva hun mente om den, og responsen var udelt positiv. De reviderte avsnittene er forbedringer, men endringene er ikke så omfattende og viktige at innehavere av forrige utgave må til bokhandelen. Jeg stusser kanskje en anelse over at det i forordet hevdes at det var nødvendig å skrive om placebokapitlet – det er ingen referanser der som er nyere enn fra 1997.

Konklusjonen er uansett: Enhver lege i klinisk arbeid bør lese denne boken, og jeg tviler på at en klarere fremstilling av klinisk beslutningslære finnes. Det kan ellers nevnes at Henrik Wulff også har skrevet andre gode bøker, for eksempel Medicinsk filosofi og Den samaritanske pligt.

Anbefalte artikler