Håndbok i bruk av MR

Hans-Jørgen Smith Om forfatteren
Artikkel

Liney, Gary

MRI in clinical practice

128 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2006. Pris GBP 25

ISBN 1-84628-161-X

Intensjonen bak denne relativt tynne boken i pocketformat har vært å komprimere er stort og komplisert fagområde til en enkel og lettlest håndbok. Fagområdet er intet mindre enn de fysiske prinsipper for og den kliniske anvendelse av magnetisk resonanstomografi (MR). Målgruppen er først og fremst utøvere av klinisk MR, både nybegynnere og mer erfarne, men den er også ment å være av interesse for radiologer og radiografer generelt, studenter og fysikere.

Den består av to hoveddeler. Del 1 er mer fysisk/teknisk og omfatter de basale fysiske prinsipper, sikkerhetsaspekter, sekvensparametere, bildeartefakter og kvalitetskontroll. Del 2 omfatter den kliniske anvendelse av MR for seks anatomiske hovedområder: hjerne og rygg, mamma, abdomen og bekken, hjerte, kar og muskel- og skjelettsystemet. Til slutt er det en oversikt over pulssekvensakronymer, tabellarisk oversikt over MR-kontrastmidler, enkelte forskjeller mellom 1,5 tesla- og 3,0 tesla-MR samt et eksempel på screening av pasienter før MR-undersøkelse.

Det har vært gjort mange forsøk på å forklare de fysiske prinsipper for MR på en enkel, lettfattelig måte. De gode forklaringer er ikke denne bokens styrke. Kompliserte, men absolutt forståelige modeller blir omtalt på en så overfladisk og kondensert måte at nybegynneren trolig sitter igjen med langt flere spørsmål enn svar. For den mer erfarne kan teksten kanskje egne seg som er kortfattet repetisjon, men slike lesere vil trolig også reagere på en del upresise formuleringer, noen få feil og enkelte mangler.

Den kliniske del av teksten er ingen lærebok i diagnostikk. Man får en oversikt over hvilke MR-teknikker som anvendes i de ulike anatomiske områdene, dessuten er de viktigste indikasjonene for MR i disse områdene listet opp. Også denne delen er naturlig nok svært kortfattet og heller ikke fri for enkelte feil. Det er ikke å vente at en liten håndbok skal være komplett, men det hadde kanskje vært naturlig å nevne viktige teknikker som blodstrømsmåling og MR-venografi. Blant de anatomiske områdene som gjerne kunne vært inkludert, er øye, indre øre, kjeveledd og rectum.

Det er vanskelig å si hvem som kan ha god nytte av å lese denne boken. Det blir lagt så vidt stor vekt på de tekniske aspekter ved MR-undersøkelsene at den neppe vil ha stor interesse for yrkesgrupper som ikke er direkte involvert i utføring av MR-undersøkelser. For radiografer, radiologer og fysikere med interesse for MR kan den gi en grei oversikt over et stort emne, men den som ønsker å fordype seg i stoffet, må nok ty til annen litteratur.

Anbefalte artikler