Hans-Jørgen Smith

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Jørgen Smith

Andreas Abildgaard, Einar Hopp, Tomas Sakinis, Håvard Roterud, Atle Bjørnerud, Mona Beyer, Hans-Jørgen Smith
19.10.2018
Kunstig intelligens kan brukes til bildeanalyse. Kan radiologene erstattes av lærevillige datasystemer uten lunsjpause? Illustrasjon: Helene Brox. Hvert år deltar dataprogrammer i konkurransen «...
Hans-Jørgen Smith
19.10.2006
Liney, Gary MRI in clinical practice 128 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2006. Pris GBP 25 ISBN 1-84628-161-X Intensjonen bak denne relativt tynne boken i pocketformat har vært å komprimere er...
Stefan Moosmayer, Stig Heir, Peter Aaser, Hans-Jørgen Smith
22.01.2004
Ultralyddiagnostikk av skulderbuens bløtdelsapparat ble innført tidlig i 1980-årene som et ikke-invasivt alternativ til artrografi. Metoden fikk snart konkurranse fra magnetisk resonanstomografi (MR...
Hans-Jørgen Smith
19.02.2004
Bildediagnostikk spiller en stor rolle i mange kliniske disipliner, så også i kardiologien. Røntgen thorax, ekkokardiografi med doppler, nukleærmedisinske metoder, invasiv kateterbasert angiografi,...
Hans-Jørgen Smith
04.12.2003
Innføringen av magnetisk resonanstomografi i Norge var svært omdiskutert. I dag er MR et uunnværlig diagnostisk redskap 6. oktober 2003 besluttet Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet i...
Hans-Jørgen Smith, Kjell-Inge Gjesdal
30.03.2000
For 20 år siden ville nok de fleste sett med dyp skepsis på en person som hevdet at man om få år ville ha en teknologi som ved hjelp av magnetfelter og radiobølger kunne oppnå følgende: – Tynne...
Hans-Jørgen Smith
30.03.2000
Magnetisk resonanstomografi, eller bare MR, er en teknikk som kan gi snittbilder av en hvilken som helst del av kroppen i en hvilken som helst retning. Teknikken benytter ingen ioniserende stråler,...
Hans-Jørgen Smith
10.05.2000
Bjørn B. Aslaksen har rett i at bildeteknikker som baserer seg på fenomenet magnetisk resonans (MR), kan bedre diagnostikken av tidlige hjerneinfarkter og derved kanskje også bedre behandlingen og...
Kjell-Inge Gjesdal, Hans-Jørgen Smith
20.05.2000
Magnetisk resonanstomografi, på norsk ofte kalt magnettomografi eller bare MR, har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til et uunnværlig bildediagnostisk hjelpemiddel ved sykdommer i de fleste...
Hans-Jørgen Smith
30.04.2000
Hjertesykdom er en relativt sjelden indikasjon for MR-undersøkelse, i hvert fall når man sammenlikner med det antall MR-undersøkelser som gjøres ved sykdommer i sentralnervesystemet og muskel- og...