Det meste om kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Holland, James

  Frei, Emil

  Cancer Medicine 7

  2 400 s, ill, tab. London: BC Decker, 2006. Pris USD 289

  ISBN 1-55009 -307-X

  Tittelen må ikke forlede noen til å tro at dette er en lærebok i medisinsk onkologi. Det er en gedigen murstein som dekker «alt»: basalfag, forebygging, screening, studiedesign, generell omtale av alle aktuelle metoder ved diagnostikk og behandling, omtale av de enkelte kreftformer, palliativ behandling og håndtering av komplikasjoner.

  De over 300 bidragsyterne arbeider nesten alle sammen i USA. Sett under ett er det likevel ingen stor forskjell mellom de praktiske råd og holdninger som preger boken og det som er etablert og god praksis i Norge. På tross av det store antall emner og bidragsytere fremstår den som enhetlig, med lite sprik og overlapping.

  Både språk og grafisk utforming gjør at tekstene er behagelige å lese. Figurene er, med noen få unntak, klare og illustrerende. Med stadig mer informasjon tilgjengelig elektronisk kan man spørre om store og altomfattende lærebøker er en foreldet løsning på jakt etter allerede dekkede behov. Denne innvending er delvis møtt ved at boken leveres med en rett til fortløpende oppdatering via Internett.

  Bokens store styrke er at den konsekvent fremstiller moderne kreftomsorg som tverrfaglig, med strenge krav til samarbeid mellom alle involverte. Dette gjennomsyrer både omtalen av den enkelte kreftform og et eget kapittel der de viktigste hindringer for et samordnet pasienttilbud beskrives. Det fremgår her med smertelig klarhet at revirtenkning, korridorsyn og manglende helhetlig planlegging før irreversible tiltak gjennomføres også er problemer på den andre siden av Atlanteren. Emnet har særlig stor interesse for vårt land med mange små sykehus, siden velfungerende behandlingskjeder og tilbud til enkeltpasienter ikke bare krever samarbeid på tvers av spesialiteter, men ofte også mellom sykehus.

  Størrelsen gjør at boken egner seg som oppslagsverk. Den vil også kunne fungere godt som følgesvenn under spesialisering i onkologi og andre kliniske fag med stort innslag av kreftpasienter. Endelig vil den være nyttig for oss som har vært i klinisk arbeid lenge og stadig oftere erfarer behov for å tette faglige hull innenfor de deler av egen spesialitet vi ikke driver med daglig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media