Ønsker utveksling i Norden

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– De forskjellige landene i Norden kan ha ulik styrke innen psykiatrien. Vi kan derfor lære mye av å ha utvekslingsprogrammer for leger under spesialisering.

Kajsa Norström vil gjerne ha nordisk utveksling. Foto Cecilie Bakken

Det mener Kajsa Norström, som er visepresident i den europeiske organisasjonen for leger under spesialisering i psykiatri. Dette var et av temaene under Psykiatriveka i Trondheim. Norström støttet etablering av slike programmer og skisserte fordelene.

– Vi må se på hvilken styrke de forskjellige landene har. Kan det tenkes at finnene er de mest forskningsorienterte i Norden, mens Sverige er gode på blant annet behandling av spiseforstyrrelser og rusavhengighet? Kanskje Danmarks åpne kontorer og psykoterapeutiske tilnærming utmerker seg, mens Norges desentralisering er spesiell? Med utveksling kan vi få inspirasjon av hverandre, sa hun.

Den svenske legen understreket at man også får innsikt i hva man burde ta vare på av sitt eget. Hun ser for seg at man kan ha opphold på to – fire uker, og at man kan samarbeide med sentre for fremragende forskning. – Å få til slike programmer er et spørsmål om økonomi og å finne steder som egner seg. De overordnede instanser som ville måtte samarbeide om å utvikle slike programmer i Norden, er også litt forskjellig organisert i de nordiske landene, sier hun.

På spørsmål om hvorfor man ikke burde ha flere land med i en slik utveksling, sier hun at det er enklest å starte med Norden. – Det er forskjeller i kvalitet og organisering av utdanningsprogram i de andre landene. Og så er det dette med språket, sier Norström.

Hun synes ellers det er synd at det ikke finnes en egen seksjon for leger under spesialisering i psykiatri i Norsk psykiatrisk forening. – Da er det lettere å forholde seg til de fora som vi i de øvrige nordiske landene deltar i, slik som European Forum of psychiatric trainees (EFPT) og de nordiske landenes samarbeidsmøte på spesialiseringsnivå, sier hun.

Anbefalte artikler