Kjell Block Hellum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Block Hellum

Kjell Block Hellum, Jan-Erik Berdal, Einar Gløersen
07.09.2006
Overlege Ivar Kinn døde brått 12.7. 2006, bare 62 år gammel. Han etterlater seg en familie i sorg, men også arbeidskamerater og venner ved Akershus universitetssykehus savner en dyktig lege og et...
Helge Bell, Olav Dalgard, Kristian Bjøro, Kjell Block Hellum, Bjørn Myrvang
10.04.2002
Hepatitt C-virus (HCV) er en de vanligste årsaker til kronisk leversykdom. Prevalensen av HCV-antistoff varierer betydelig og er rapportert å være 1,8 % i USA, 3,2 % i Nord-Italia og hele 25 % i...
Elisabeth Astrup Strand, Øystein Anders Strand, Kjell Block Hellum, Nils Smith-Erichsen, Bjørn Myrvang
28.02.2002
En pasient som ble innlagt i Sentralsykehuset i Akershus (nå Akershus universitetssykehus) i januar 1998 representerte et betydelig diagnostisk og terapeutisk problem. Pasientens sykehistorie ble...