()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gerd-Ragna Bloch Thorsen døde uventet av hjertesykdom 19.8. 2006. Hun var født i Stavanger 16.5. 1951 og ble altså 55 år. I 1979 ble hun cand.med. i Bergen, der hun også tok grunnfag i psykologi og sosiologi. Så ble det turnustjeneste sammen med ektefellen allmennlege Olav Thorsen i Hammerfest i 1979/80. Etterpå dro de til Stavanger, hvor Gerd-Ragna var bydelsoverlege før hun ble spesialist i psykiatri ved Rogaland psykiatriske sjukehus. De siste årene var hun avdelingsoverlege, overlege og psykoterapiveileder.

  Legeforeningen har mistet en fremragende fagperson, uvanlig engasjert og initiativrik, men fremfor alt en kollega som levde ut sin legegjerning overfor pasienter og deres pårørende med empati og raus omsorg. Hun var en kreativ kraft og en inspirasjonskilde som skapte begeistring og smil overalt. Gjennom sitt arbeid som allmennlege og psykiater viste hun en spesiell evne til å fremstille vanskelige faglige forhold på en forståelig måte, og hun var en kommunikator og formidler av klasse. Tidlig så hun betydningen av å bruke pasientenes unike egenskaper og kompetanse i behandlingen. Hun var også banebrytende i å trekke pårørende aktivt med. Dette ga ringvirkninger langt utenfor Stavanger, og hun fikk Pårørendeprisen i 1995. Hun bidro til å skape økt forståelse for psykiske lidelser og psykiatrisk behandling nasjonalt og internasjonalt.

  Allerede som turnuslege publiserte Gerd-Ragna en artikkel i Tidsskriftet om seksuell aktivitet og prevensjon hos ungdom i Finnmark. Så ble det bøker, hefter og bidrag til flere tidsskrifter. Alt for å formidle kunnskap til pasienter og pårørende – uten skyld og skam og alltid med håp, som hun selv sa.

  Gerd-Ragna var et fyrtårn i faglig sammenheng. Hennes engasjement smittet over på alle. Hun var aktivt med i Norsk psykiatrisk forening i mer enn ti år, i mange år i psykoterapiutvalget, og samlet psykoterapiveilederne til samlinger på Sola Strand Hotel. I 2000 ble hun styremedlem i foreningen, i 2004 nestleder, og fra 1. januar i år var hun leder. I 2002/03 ledet hun Legeforeningens ekspertgruppe under kvalitets- og gjennombruddsprosjektet Alvorlige stemningslidelser, som skulle gi økt forståelse for psykiatri og psykiske lidelser.

  Gerd Ragna og Olav hadde et åpent hjem, men de oppsøkte landstedet på Alsvik i Ryfylke så sant de hadde en ledig stund. Dit inviterte de fagpersoner og venner fra inn- og utland. Mang en spennende idé er blitt utviklet der. Gerd-Ragna var leder for jubileumskomiteen for Norsk psykiatrisk forenings 100-årsjubileum i 2007. Ultimo november i år arrangeres de 18. nordiske schizofrenidagene i Stavanger – uten en av ildsjelene. Gerd-Ragna hadde mye ugjort og mange planer for fremtiden, og hun etterlater seg et tomrom i Den norske lægeforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media