Tilbaketrekking av Jon Sudbøs artikler

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I dette nummer av Tidsskriftet trekkes to av Jon Sudbøs artikler tilbake (s. 2287). Den ene trekkes av Sudbøs medforfattere. Den andre – der Jon Sudbø er eneforfatter – trekkes av Tidsskriftets redaksjon. Vi har fortsatt Sudbøs øvrige fem artikler i Tidsskriftet under gransking. Det er alvorlig og beklagelig når et tidsskrift må gå til et slikt skritt, fordi tidsskriftet – sammen med forfatteren – tidligere har gått god for artikkelen. At en artikkel trekkes tilbake, innebærer at den vurderes som ikke lenger gyldig og at konklusjonene ikke må brukes som grunnlag for klinisk praksis og videre forskning. Den blir merket «trukket tilbake» både i nettversjonen og i Medline. Vi har lagt utfyllende opplysninger om prosedyrene for og konsekvensene av tilbaketrekking av artikler i forfatterveiledningen på www.tidsskriftet.no.

Anbefalte artikler