Fra Tidsskriftet til Legemiddelhåndboken

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I dagens nettutgave av Tidsskriftet finner du lenker til Norsk legemiddelhåndbok i alle artikler som omtaler legemidlers virkestoffer. Lenkene finnes i løpende tekst og oppsummeres i en boks til høyre for artikkelen. Dermed kan man med et tastetrykk komme fra diskusjon om et legemiddel til omtale av den praktiske anvendelsen av det. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er velkjent for norske leger og finnes i likhet med Tidsskriftet åpen i fulltekst på Internett: www.legemiddelhandboka.no.

Slike lenker er et eksempel på funksjonalitet som gir www.tidsskriftet.no en egenverdi. Nettversjonen blir mer enn et søkbart arkiv over tidligere publiserte artikler, og nettmediets muligheter utnyttes. Lenketjenesten er også et eksempel på hvordan vi ønsker at Tidsskriftets nettutgave skal utvikle seg fremover.

Anbefalte artikler