Urge- eller stressinkontinens?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Urge- og stressinkontinens bør skilles fra hverandre fordi behandlingen er forskjellig. Et skjema med tre spørsmål kan være nyttig.

Et kort spørreskjema om urininkontinens kan være nyttig i allmennpraksis. Foto Steve Prezant/Corbis/SCANPIX

Urininkontinens rammer 20 – 40 % av voksne kvinner og 5 – 10 % av menn. De vanligste typene er stress-, urge- og blandingsinkontinens.

I en amerikansk multisenterstudie fra allmennpraksis har man sammenliknet det som kan frem ved hjelp av spørreskjemaet 3 Incontinence Questions (3IQ) og resultatene av en omfattende urologisk vurdering (1). Studien omfattet 300 kvinner over 40 år med langvarig ubehandlet inkontinens. Spørreskjemaet viste seg å ha tilfredsstillende sensitivitet, spesifisitet og positiv sannsynlighetsratio (likelihood ratio).

– Dette er en metodologisk solid studie som bekrefter at utredning av inkontinens kan gjøres enkelt og faglig forsvarlig i allmennpraksis. Funn fra en norsk undersøkelse er dermed bekreftet og dessuten behørig diskutert i artikkelen, sier førsteamanuensis Guri Rørtveit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

– Det nye med 3IQ-skjemaet er at pasienten selv skal fylle det ut, og at det er egnet til å bestemme om stressymptomer eller urgesymptomer er de mest dominerende hos dem med blandingsinkontinens. Dette bidrar til å bestemme hva slags behandling som bør prøves ut først. 3IQ-skjemaet er testet på kvinner med kjent og behandlingstrengende inkontinens, til tross for at det første punktet er et screeningspørsmål for å bestemme om inkontinens foreligger. Det gjenstår derfor å teste ut skjemaet i en reell allmennmedisinsk praksis, sier Rørtveit.

Anbefalte artikler