Østrogenreseptor forbundet med aterosklerose

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Alvorlig aterosklerose er korrelert med høyt nivå av østrogenreseptor-β. Dette gjør reseptoren interessant i farmakologisk sammenheng.

Effekten av hormonsubstitusjonsbehandling for kardiovaskulær sykdom hos postmenopausale kvinner er omdiskutert. Kjennskap til ulike østrogenreseptorers betydning for vaskulær funksjon kan være viktig for valg av hormonterapi. I en ny studie ble fordelingen av østrogenreseptor-α og østrogenreseptor-β i koronararterieveggen hos kvinner undersøkt (1). Reseptornivåene ble relatert til graden av aterosklerose.

Autopsimateriale fra ni premenopausale og 45 postmenopausale kvinner ble studert. Begge reseptortypene ble påvist i de ulike lagene av koronararteriene, men østrogenreseptor-β var den dominerende typen i alle lag. Nivåene av østrogenreseptor-β i intima, men ikke av østrogenreseptor-α, korrelerte med graden av kalsifisering, og dette var uavhengig av alder og hormonstatus.

– De to reseptortypene synes å virke antagonistisk i forhold til hverandre, som et yin-yang-forhold. Dette kan være årsaken til at behandling med østrogener som ikke skjelner mellom reseptortypene, ikke har effekt på eller kan virke ugunstig for kardiovaskulære sykdommer, sier professor Jan-Åke Gustafsson, som sammen med medarbeidere ved Karolinska Institutet sto bak oppdagelsen av østrogenreseptor-β i 1995.

– Agonister for østrogenreseptor-β inngår allerede i klinisk utprøvning for behandling av revmatoid artritt og endometriose. Denne studien antyder at østrogenreseptor-β også kan være et mål for utvikling av legemidler i behandling av aterosklerose. Men først må årsakssammenhengen mellom høyt nivå av østrogenreseptor-β og aterosklerose utredes, sier Gustafsson.

Anbefalte artikler