Depresjonsbehandling av mødre gir bedre helse for barna

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Dersom en mor lider av alvorlig depresjon, går det bedre med barna når hun får effektiv behandling.

Hos barn med deprimerte foreldre er det økt forekomst av mentale lidelser. Nå har man undersøkt om behandling av kvinner med alvorlig depresjon også reduserer forekomsten av symptomer hos barna (1).

Studien omfattet 151 mor-barn-par i allmennpraksis og ved psykiatriske poliklinikker i USA. Barna var i alderen 7 – 17 år.

Bedring av mødrenes depresjon var signifikant forbundet med reduksjon i barnas symptomer. 33 % av barna som hadde en diagnose ved inklusjon, ble bedre dersom moren ble bedre – mot 12 % dersom det ikke var bedring hos moren. Barn som var friske ved inklusjon, forble friske dersom moren ble bedre, mens 17 % fikk en ny diagnose dersom moren ikke ble bedre av depresjonen.

– Studien er metodisk god, men har svakheter, bl.a. er ikke fedrenes bidrag tatt med i vurderingen. Siden depresjon kan påvirke hvordan man oppfatter omgivelsene, er det en svakhet at det delvis er mødrene som beskrev barnas problemer. Det er også mulig at bedring hos barna førte til sekundær bedring hos mødrene, sier professor Berit Grøholt ved Senter for psykisk helse barn og ungdom, Ullevål universitetssykehus.

– Studien er viktig fordi den viser en miljøeffekt på barna, og at behandling av foreldres depresjon hadde klar effekt på barnas psykiske helse. Det er svært viktig å følge opp foreldre med depresjon, ikke bare for deres egen skyld, men også pga. barnas psykiske helse. Man skal ikke være fornøyd med litt bedring: Barnas helse ble dårligere når den kliniske bedringen var under 50 %, sier Grøholt.

Anbefalte artikler