CT-angiografi førstevalg ved lungeemboli

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

CT-angiografi er velegnet til å oppdage lungeemboli. CT-venografi gir tilleggsgevinst, men medfører mer stråling.

Moderne multidetektor-CT-angiografi brukes i økende grad som diagnostisk redskap ved mistenkt lungeemboli. Det er ukjent om tillegg av CT-undersøkelse av perifere vener for venøse tromboser øker den diagnostiske sikkerheten. I PIOPED II-studien sammenliknet man CT-angiografi med CT-angiografi i kombinasjon med CT-venografi (1). 824 pasienter med klinisk mistanke om lungeemboli ble undersøkt. Undersøkelsen var mislykket hos 51 pasienter der bare CT-angiografi ble benyttet, og hos 87 pasienter som ble undersøkt med både CT-angiografi og CT-venografi. Sensitiviteten var henholdsvis 83 % og 90 %, mens spesifisiteten var henholdsvis 96 % og 95 %.

– Spiral-CT har i mange år vært brukt som bildediagnostisk førstevalg ved utredning av akutt lungeemboli. Det har vært vanlig å kombinere CT-angiografi med CT-venografi med henblikk på dyp venetrombose, sier overlege Mogens Aaløkken ved Radiologisk avdeling, Rikshospitalet.

– Et problem med studier som denne er at referansestandardene inkluderer konvensjonell angiografi og scintigrafi, som trolig er dårligere enn multidetektor-CT ved denne indikasjonen. I en etterstudie hvor et uavhengig ekspertpanel gjennomgikk uoverensstemmelser mellom CT-angiografi og konvensjonell angiografi, var CT-angiografi riktig i de fleste tilfellene.

I denne studien er det lagt vekt på å sammenholde klinisk sannsynlighet (Wells’ skår) med røntgenfunn. Bedømt ut fra resultatene er det ikke nødvendig å gjøre bildediagnostikk ved lav klinisk mistanke kombinert med negativ D-dimer. CT-angiografi gjort på multidetektor-CT etableres som bildediagnostisk førstevalg, men må kombineres med CT-venografi, ev. annen bildediagnostikk av underekstremiteter samt objektive kliniske tester, sier Aaløkken.

Anbefalte artikler