Bli bøssebærer!

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årets TV-aksjon er tildelt Leger Uten Grenser og finner sted søndag 22. oktober. Pengene som samles inn, skal gå til folk som lider under glemte kriser rundt om i verden.

  De glemte krisene er store humanitære kriser som får uforholdsmessig liten medieoppmerksomhet i forhold til omfanget av katastrofen. Det er de aller mest glemte krisene pengene fra årets TV-aksjon skal være rettet mot: Elfenbenskysten, der det er borgerkrig. Colombia, der voldsspiralen har ført til mange henrettelser og vedvarende frykt er en del av hverdagen, noe som gradvis bryter ned samfunnet. Sør-Sudan er nesten totalt uten infrastruktur etter den 27 år lange borgerkrigen i området. I de nordlige deler av Uganda lever mesteparten av befolkningen i flyktningleirer pga. kamper mellom regjeringshæren og opprørsbevegelsen Herrens motstandshær. Flere enn 20 000 barn er kidnappet. Dette er bare noen eksempler. Kriser der altfor mange lider urett, får gå videre i årevis nesten ubemerket i massemediene.

  Det finnes mange eksempler på at økt oppmerksomhet hjelper. Leger Uten Grenser snakket nylig ut om volden i Cité Solei, en bydel i hovedstaden på Haiti. Volden var helt ute av kontroll, og en stor mengde pasienter med skuddskader i bydelen fikk ingen helsehjelp overhodet. Organisasjonen etablerte da et prosjekt i bydelen for å hjelpe de skadede, men så hvor dypt volden i bydelen berørte dagliglivet til innbyggerne. Leger Uten Grenser tok derfor opp voldsproblemene, bl.a. med FNs sikkerhetsråd. Etter at volden i bydelen fikk mer oppmerksomhet, sank mengden skuddskader til en brøkdel, og innbyggerne fikk en tryggere hverdag.

  Leger Uten Grenser er en medisinsk-profesjonell organisasjon. Vi bruker vår profesjonalitet som middel og gir basal helsehjelp til de mest utsatte. Vi drar dit behovene er størst. Ingen politiske eller økonomiske føringer bestemmer hvor. Derfor er private givere svært viktige. Store løft som TV-aksjonen gir oss mange private givere og muligheten til å fortsette uavhengig humanitært hjelpearbeid.

  Mye av Leger Uten Grensers aktivitet er sentrert rundt primærhelsetjeneste og enkle feltsykehus. Likevel er det et viktig prinsipp at vi leverer helsetjenester med kvalitet. I år har Leger Uten Grenser gitt meslingvaksine til 360 000 barn i Kongo. Meslinger er en av verdens verste barnemordere og tar årlig livet av flere enn 450 000 mennesker, de fleste barn.

  Vi jobber også med å få glemte sykdommer frem i lyset, slik som visceral leishmaniasis (kala azar) og afrikansk sovesyke. Fordi pasientene som lider av disse sykdommene er fattige, fordi de ikke representerer et marked, er det få som bryr seg om å behandle dem. Med TV-aksjonen ønsker vi også å rette søkelyset mot mangelen på hivmedisiner tilpasset barn. Det er svært få hivpositive barn i den rike delen av verden, noe som gjør det lite interessant for den farmasøytiske industrien å utvikle nye legemidler for denne gruppen.

  En nasjonal dugnad

  En nasjonal dugnad

  TV-aksjonen er en nasjonal dugnad som går av stabelen hvert år. Innsamlingen skjer gjennom et samlende landsdekkende TV-program, mens selve innsamlingen foregår lokalt rundt om i landet. Dette krever et stort lokalt nettverk basert på frivillighet. I så måte er TV-aksjonen i Norge helt unik – den er faktisk verdens største innsamlingsaksjon, både hva gjelder beløpet som samles inn per innbygger og hva gjelder antall frivillige som samler inn penger. Mange personer stiller opp frivillig på aksjonen hvert år, men det trengs også nye krefter for å dra lasset. Den organisasjonen som har TV-aksjonen, har også ansvaret for å organisere dette nettverket lokalt. Totalt trengs det om lag 100 000 bøssebærere, og det er altså Leger Uten Grensers ansvar å organisere aksjonene lokalt. Er du interessert i å delta, ta kontakt med oss snarest mulig.

  I hver kommune og i hvert fylke skal det dannes en komité som jobber med lokal medieoppmerksomhet, lokale arrangementer og organisering av selve bøssebæringen. Tidligere aksjoner har vist at antall bøssebærere er den viktigste enkeltfaktoren for å få et godt innsamlingsresultat under selve TV-aksjonen. Det er all grunn til å tro at folk flest vil støtte godt opp om årets aksjon – da gjelder det å gi dem muligheten til å gi ved at antall bøssebærere som kommer på døren, blir høyest mulig.

  Flere leger som har arbeidet i Leger Uten Grensers prosjekter, har skrevet om sine erfaringer, blant annet i Tidsskriftets spalte om internasjonale helsespørsmål. Vi ser gjerne at privatpraktiserende leger, både allmennleger og spesialister, sørger for å ha informasjonsmateriell om Leger Uten Grenser og TV-aksjonen tilgjengelig på sine venteværelser. Vi håper at mange leger vil være bøssebærere – så å si feltleger-for-en-dag. Vi håper også å få arrangementer ved landets sykehus, med foredrag, bildeutstillinger, lydfiler og filmer. Interesserte sykehusleger bes ta kontakt eller se www.legerutengrenser.no. For å bli bøssebærer ring 02025.

  Fakta

  Leger Uten Grenser ble startet i 1971 av en gruppe franske leger og journalister som mente det var behov for en profesjonell medisinsk hjelpeorganisasjon. De startet organisasjonen som en reaksjon på Biafra-krigen i Nigeria, der de så store lidelser.

  Organisasjonen har senere vokst betydelig og sender nå årlig ut mer enn 3 500 leger, sykepleiere og ikke-medisinske feltarbeidere på oppdrag i mer enn 70 land. Ca. 70 norske feltarbeidere reiste ut i fjor. I tillegg er det over 22 000 lokale hjelpearbeidere som jobber for Leger Uten Grenser rundt om i verden.

  Organisasjonen ble særlig kjent da den ble tildelt Nobels fredspris i 1999. Leger Uten Grenser er blitt tildelt årets TV-aksjon i NRK, som er søndag 22. oktober.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media