Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Røyking er en årsak til sosial ulikhet i dødelighet

Det er store forskjeller i dødelighet mellom sosiale klasser, noe som i stor grad skyldes at røyking er vanligst blant dem med lav utdanning og lav inntekt. Dette viser en analyse av data fra Storbritannia, USA, Canada og Polen. Studien er nylig publisert i The Lancet (1).

I hvert av disse landene var dødeligheten i 1996 omtrent dobbelt så høy hos voksne menn i de laveste sosiale lag som hos menn i de øvre sosiale lag. Om lag to tredeler av denne forskjellen skyldtes død av sykdom forårsaket av røyking. Død relatert til røyking sto for nesten halvparten av dødeligheten i de laveste sosiale lag.

Studien tyder på at utbredt røykeavvenning blant menn med lav utdanning og lav inntekt kan føre til en halvering av den absolutte klassebestemte forskjellen i dødelighet.

Anbefalte artikler