Trening gir utbytte for kreftpasienter

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med uhelbredelig kreft har stort utbytte av fysisk trening, i form av bedre livskvalitet og mindre tretthet.

Under behandlingen blir kreftpasienter gjerne slappe og får dårlig matlyst, og noen får etter hvert muskelsvinn som følge av lite fysisk aktivitet.

I sin doktoravhandling Physical activity and exercise interventions in cancer patients har Line Merethe Oldervoll tatt for seg to ulike grupper med kreftpasienter. I den ene studien var det inkludert 101 pasienter med uhelbredelig kreft og mindre enn ett år igjen å leve. I den andre studien ble 18 pasienter som var vellykket behandlet for Hodgkins sykdom, men plaget med kronisk tretthet lang tid etter behandling, inkludert. Alle ble rekruttert fra St. Olavs Hospital i Trondheim og Hospice Lovisenberg i Oslo, og de fikk individuelle treningsprogrammer samt oppfølging av fysioterapeut.

Treningen hadde positiv effekt på livskvalitet, fysisk yteevne og tretthet hos pasienter med uhelbredelig kreft.

– Også pasienter med Hodgkins sykdom som var rammet av kronisk tretthet flere år etter behandlingen, hadde godt utbytte av tilrettelagt fysisk trening. De følte seg mindre trette og uopplagte, fungerte bedre fysisk og fikk bedre kondisjon. Like viktig er det at pasientene mente det både var nyttig og meningsfullt å trene, sier Oldervoll.

Line Merete Oldervoll disputerte 19.5. 2006 for graden Ph.D. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Anbefalte artikler